Jesteśmy organizacją skupiającą hodowców, właścicieli i miłośników psów rasowych. Związek Kynologiczny w Polsce - Polski Kennel Klub - powstał w 1938 roku, a następnie reaktywował swoją działalność w 1948 roku. Nasza organizacja posiada 47 oddziałów terenowych i jako jedyna w Polsce, jest członkiem FCI - Międzynarodowej Federacji Kynologicznej. FCI ma siedzibę w Belgii i jest nadrzędną jednostką dla głównych organizacji kynologicznych na całym świecie. FCI zajmuje się szczegółowymi opisami cech danej rasy psów, patronuje także Międzynarodowym Wystawom Psów Rasowych w krajach członkowskich, zawodom agility i innym przedsięwzięciom z udziałem psów rasowych, a także prowadzi spis hodowli psów rasowych. Głównym zadaniem ZKwP jest propagowanie hodowli psów rasowych. Psy rasowe to takie, których wygląd i charakter odpowiada wzorcom opracowanym dla każdej z ras i których pochodzenie jest udokumentowane. FCI wyróżnia ponad 365 ras psów w dziesięciu grupach. Oddział w Będzinie powstał w roku 2005. ZKwP wydaje swoje czasopismo "PIES" - do pobrania online. 

więcej o ZKwP i FCI

komunikaty ZKwP, regulaminy ZKwP

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Biuro Oddziału w Będzinie

czynne jest:

we wtorki i piątki w godz. 1400 - 1900
oraz w czwartki w godz. 900 - 1400

adres: ul. Chrobrego 3, 42-500 Będzin

telefony: 500 645 202; 519 366 001

e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

-----------------------------------------------------------------

W związku z pandemią COVID-19 informujemy, że większość spraw można załatwić zdalnie.
Podczas wizyty w biurze prosimy o zakrywanie ust i nosa oraz dezynfekcję dłoni. 
W razie pytań prosimy dzwonić na nasze numery: 500 645 202 lub 519 366 001
lub pisać na naszą skrzynkę e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. która jest monitorowana na bieżąco.
Dokumenty można wrzucać do naszej skrzynki pocztowej lub wysyłać na adres oddziału.

---------------------------------------------------------------------

 

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY WYDAWANIA METRYK:

Z dniem 25.03.2020 r. wprowadza się tymczasową procedurę wydawania metryk szczeniętom w przypadku braku możliwości przeprowadzenia odbioru miotu, który jest spowodowany epidemią SARS-CoV-2.
Hodowca wypełnia WNIOSEK, na podstawie którego oddział wydaje metryki. Metryki mają adnotację: "WYDANO BEZ PRZEGLĄDU MIOTU". Do wniosku muszą być załączone inne zawsze wymagane dokumenty. Dostarczenie wniosku do biura oddziału i metryk do hodowcy może odbywać się za pomocą poczty lub w innej ustalonej z hodowcą formie.

 ______________________________________________________________

 

 

  NOWY KOMUNIKAT (08-02-2021):


Informujemy, że 06-03-2021 (sobota) organizujemy kolejny PRZEGLĄD KWALIFIKUJĄCY do hodowli.
Przegląd ten zastępuje brakujące oceny z wystaw, które są potrzebne do uzyskania uprawnień hodowlanych. Przy wpisie uprawnień do rodowodu, pozostałe wymogi hodowlane potrzebne do uzyskania uprawnień określone w Regulaminie Hodowli Psów Rasowych jak np. badanie na dysplazję czy testy muszą być spełnione.
Do przeglądu mogą przystąpić wszystkie psy, które ukończyły 12 miesięcy oraz suki które ukończyły 15 miesięcy. Przeglądu będzie dokonywał sędzia kynologiczny i będzie on organizowany w biurze oddziału przy zachowaniu wszelkich starań o bezpieczeństwo, związanych z epidemią SARS-CoV-2.
Koszt przeglądu to 100 zł za każdą brakującą wystawę.
Swoje psy możecie państwo zgłaszać wypełniając WNIOSEK i wysyłając go na maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Do wniosku prosimy dołączyć potwierdzenie wpłaty. Tytuł wpłaty: " przegląd hodowlany" nr konta ZKwP O Będzin: 83 2490 0005 0000 4500 6028 8749
Psy/suki zarejestrowane w innych oddziałach mogą przystąpić do przeglądu w oddziale Będzin po przedstawieniu pisemnej  zgody ze swojego oddziału macierzystego. Koszt to 120 zł za każdą brakującą wystawę.
Godzina przeglądu będzie podana każdej osobie indywidualnie. O innych szczegółach organizacyjnych będziemy informować na bieżąco.
Z psem na przegląd przystępuje tylko jedna osoba.
 
Zgłoszenia do 01.03.2021r. (poniedziałek) 

 

--------------------------------------------------------------------------- 

   

Opłatę za składkę członkowską (70 zł)  zaległą za rok 2020 i bieżącą za rok 2021 można uiszczać na konto:

83 2490 0005 0000 4500 6028 8749

w tytule przelewu prosimy podać Imię oraz Nazwisko oraz opis: składka członkowska 2021

 

 

---------- 

reklama, współpraca promocyjna i sponsoring >>>czytaj więcej<<<

----------

 

 

aktualności:

 

\/\/\/
\/\/

\/

 

konkurs_foto_2021.jpg
Czas pandemii jest trudnym okresem nie tylko dla ludzi, ale i dla naszych czworonożnych przyjaciół. Ograniczenia kontaktów ma wpływ i na nasze psy. Dlatego zachęcamy wszystkich członków Naszego Oddziału do udziału w konkursie fotograficznym pod hasłem:
„Mój pies w czasie pandemii”.
Przesyłajcie nam mailem lub pocztą swoje prace fotograficzne. W konkursie wyłonimy łącznie 10 zwycięzców w dwóch kategoriach. Do wygrania atrakcyjne nagrody.
Lista laureatów i ich prace zostaną opublikowane na naszej stronie internetowej oraz stronie FB (
https://www.facebook.com/ZKwP-B%C4%99dzin-cz%C5%82onkowie-i-sympatycy-518740541917754
) w dniu 8.03.2021.
Zapraszamy do udziału w konkursie!
*******************************************
Prosimy o wysyłanie prac na adres:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
wpisując w tytule maila: „Mój pies w czasie pandemii”.
lub pocztą na adres biura:
Związek Kynologiczny w Polsce Oddział w Będzinie
ul. Chrobrego 3
42-500 Będzin
z dopiskiem na kopercie „Mój pies w czasie pandemii”.
Do każdej pracy należy załączyć następujące informacje:
1. imię i nazwisko autora pracy
2. adres zamieszkania, adres mailowy
3. zgodę na publikację o której mowa w regulaminie
Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej drogą mailową, a nagrody zostaną wysłane pod wskazany adres.
*************************************************
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „Mój pies w czasie pandemii”.
Związek Kynologiczny w Polsce Oddział w Będzinie zaprasza swoich Członków do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym pn. „Mój pies w czasie pandemii” zwanym dalej „Konkursem”.
I ORGANIZATOR
Organizatorem Konkursu jest Zarząd Oddziału ZKwP w Będzinie, zwany dalej „Organizatorem”.
II CEL KONKURSU
1. Propagowanie ciekawych form wspólnego spędzania czasu ze swoim psem w czasie pandemii.
2. Rozwój umiejętności fotograficznych członków Oddziału ZKwP w Będzinie.
3. Zachęcanie członków Oddziału ZKwP w Będzinie do różnorodnych form aktywności ze swoim psem.
4. Propagowanie posiadania psów rasowych (zgodnie ze standardami FCI i ZKwP)
5. Wzmacnianie korzystnych relacji z otoczeniem.
6. Promocja działań na rzecz zwierząt.
III ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE
1. Konkurs odbywa się w dniach 4.02.2021 – 28.02.2021
2. Konkurs skierowany jest do członków Oddziału ZKwP w Będzinie, posiadających opłacone składki członkowskie. Prace oceniane będą w kategoriach:
- najciekawsze zdjęcie
- zdjęcie, które uzyskało najwięcej lajków na stronie FB Oddziału ZKwP w Będzinie
3. Tematem przewodnim pracy jest pies w niecodziennej, śmiesznej lub urzekającej sytuacji, np.: w trakcie zabawy, spaceru, szkolenia itp.
4. Technika i format prac fotograficznych jest dowolny.
5. Każdy uczestnik Konkursu może złożyć tylko jedną fotografię przedstawiającą psa będącego jego własnością i zarejestrowanego w ZKwP Oddział w Będzinie (nr rejestracyjny psa musi być nr Oddziału ZKwP w Będzinie, tj…. ……../XLIX/…………….).
6. Fotografia nie może zawierać danych autora i psa (i ewentualnie danych osób), musi być wykonana estetycznie, nie może być zniszczona.
7.Każda praca przesłana musi zawierać: imię i nazwisko autora, telefon kontaktowy, adres mailowy oraz zgodę na publikację pracy (informacje te nie mogą być umieszczone na fotografii)
IV TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA PRAC
Prace należy przesyłać do dnia 28.02.2021 (decyduje data wpływu do Oddziału ZKwP w Będzinie)
V OCENA PRAC KONKURSOWYCH
1. Prace konkursowe będą oceniane przez Jury powołane przez Organizatora Konkursu.
2. Jury wyłoni 5 najlepszych prac biorąc pod uwagę: jakość wykonania oraz jej oryginalność, zgodność z tematem konkursu.
3. Prace niespełniające zasad określonych w Regulaminie, nie będą podlegały ocenie przez Jury.
4. W dniu 6.03.2021 prace konkursowe zostaną opublikowane na profilu FB Oddziału ZKwP w Będzinie i poddane ocenie przez innych użytkowników portalu FB poprzez umieszczanie pod zdjęciami tzw. lajków. Możliwość lajkowania zdjęć zostanie wyłączona i podliczona w dniu 8 marca o godz. 10:00. Autorzy 5 prac o największej liczbie lajków zostaną nagrodzeni.
VI ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU, OGŁOSZENIE WYNIKÓW ORAZ WRĘCZENIE NAGRÓD
1. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 8 marca 2021, laureaci i ich prace zamieszczone zostaną na stronie internetowej ZKwP Będzin i FB.
2. Nagrodami w konkursie są:
- profesjonalna sesja zdjęciowa dla psa wykonana przez Ania Jagła Photography (terminy sesji laureaci ustalą osobiście, z zastrzeżeniem wykonania sesji zdjęciowej nie później niż do 31.12.2021)
- upominki ufundowane przez Zarząd Oddziału ZKwP w Będzinie.
3. Laureaci zostaną powiadomieni drogą mailową o wygranej.
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian terminów zakreślonych Regulaminem i określenie form odbioru nagród w zależności od sytuacji epidemicznej w kraju i obowiązujących obostrzeń. Wszelkie wątpliwości, skargi czy uwagi należy kierować do Organizatora, który ustosunkuje się do nich w terminie 14 dni od daty otrzymania.

 

Oddziałowa Komisja Hodowlana przypomina: 

Miot szczeniąt należy zgłosić do 2 tyg po urodzeniu. Najlepiej zrobić to odsyłając na nasz e-mail wypełniony formularz zgłoszenia miotu, albo telefonicznie do biura. Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować opóźnieniem w odbiorze miotu i wydaniu metryk.

Każde krycie musi być poświadczone "kartą krycia", którą wykupuje właściciel reproduktora i musi być ona dostarczona do oddziału do 2 tyg po kryciu.

Wniosek o warunek hodowlany należy pobrać, wypełnić i wraz z załącznikami wysłać na e-mail lub dostarczyć do biura oddziału. W innym przypadku nie zostanie rozpatrzony.

Więcej informacji dla hodowców i właścicieli reproduktorów jest na podstronie: Odbiory, Krycie, Uprawnienia itd

Wszystkie wnioski i druki są do pobrania ze strony do-pobrania.

Zachęcamy do umieszczania informacji o miotach, hodowlach, championach i reproduktorach na naszej stronie wysyłając info na: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

________________________________________________________

 

 

Apel o pomoc

apel o pomoc

____________________________________