ZARZĄD ODDZIAŁU:

Przewodniczący Zarządu: Ireneusz Lelonek
V-ce Przewodnicząca Zarządu ds. organizacyjnych: Joanna Szymczyńska
V-ce Przewodnicząca Zarządu ds. hodowlanych: Anna Zalewska 
Skarbnik Zarządu: Sebastian Handy 
Członek  Zarządu: Małgorzata Wiśniewska
Członek  Zarządu: Mirosław Tkaczyk

 

ODDZIAŁOWA KOMISJA REWIZYJNA:

Przewodnicząca: Agnieszka Cicha
V-ce przewodniczący: Artur Zygulski

 

ODDZIAŁOWY SĄD KOLEŻEŃSKI:

Przewodnicząca: Magdalena Szlezinger
V-ce przewodniczący: Dariusz Kmiecik
Sekretarz: Ewa Szymocha
Członek: Sandra Jureczko
Członek: Piotr Prokocki

 

RZECZNIK DYSCYPLINARNY:  Iwona Krzyszowska

 


Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze odbyło się 24.03.2018.
Zarząd oddziału, Sąd Koleżeński oraz Komisja Rewizyjna ukonstytuowały się w dn 26.03.2018.